cv

CURRICULUM VITAE

Jag har drygt 20 års erfarenhet av arkitektarbete inom de flesta områden.

Jag har arbetat i många olika projekt med bygglovhandlingar,

projektering av kontor, förskolor, skolor, bostäder och resanderum

och med utställningar.

Jag har arbetat som projektledare med förstudier

och som byggprojektledare för anläggningsprojekt.

Stora torget i Visby var jag projektledare för.

Min nya inriktning är samhällsbyggnad för ett hållbart liv.