JL arkitektur

Projekt för ett hållbart liv

Projekt för att initiera samhällspaneringsprojekt

som inkluderar en hållbar utveckling.

Projekt med innovativa arbetsmetoder

inom strategi, planering och kunskapsinsamling.

Livet utanför storstaden och livet runt Östersjön är i fokus.

 

Med kompetens att knyta samman aktörer från kommun, akademi och näringsliv.

För att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle

behöver olika kompetenser mötas i samtal

kring gemensamma projekt.

 

I arbetet bjuds konstnärer in.

Det är även viktigt att göra barn och unga delaktiga i lärandeprocesserna

så att färden mot det hållbara samhället kan fortsätta över tid.

Förnybar energi

Förnybara Gotland och Förnybara Östersjön

är projektidèer.

Tanken är att möjliggöra användandet av förnybara energikällor

i vårt dagliga liv.

Jag arbetar med att hitta samarbetsparter

som vill vara med och genomföra små, innovativa och konkreta projekt på landsbygd.

Samarbetsparter som kan vara med och söka finansiering

för gemensamma projekt.

Arkitektarbete

JL Arkitektur arbetar även med traditionellt arkitektarbete

som att arbeta fram bygghandlingar, göra skisser, förstudier, med mera.

Jenny Lundahl Arkitektur

JL Arkitektur har funnits med inriktningen förändringsarbete för ett hållbart liv sedan oktober 2015.